DAKOTA biz
Es pregunta si...

És la seva estratègia de negoci/de vendes la més adequada en aquests moments? S’enfronta la seva organització a canvis importants (interns, del mercat, als Clients)?

Sap que...

El comportament i les expectatives dels Clients s’han transformat de forma radical després de la crisi… donat que les maneres de comprar s’han transformat, les formes de vendre haurien, per tant, adaptar-se i, en conseqüència, les estratègies de negoci de les organitzacions.

Sóm especialistes en:

Venda Consultiva (model propi)
Customer Experience
Procés de venda vs. Customer Journey
Estratègia de negoci / de companyia
Estructura, dimensió i organització de la Xarxa i dels Equips (Manuals d’Organització i Servei, MOS)
Producte i posicionament
Fixament d’Objectius a la Xarxa i al Canal
Retribució a la Xarxa i al Canal
Gestió d’objectius i previsions de venta
Polítiques i campanyes comercials
Sales Efficiency i Experiència de Compra
Logística d’aprovisionaments i distribució
Prospecció i captació activa de Clients
Màrqueting Local i Comunicació en la Xarxa de distribució
Programes de lead management, loyalty management i winback lost customers
Programes de up/cross selling
CRM 2.0
Web 2.0 i Pla de mitjans socials
Reputació social corporativa