DAKOTA biz
Es pregunta si...

És la seva estratègia de negoci/de companyia la més adequada en aquests moments? S’enfronta la seva organització a canvis importants (interns, del mercat, als Clients)? Intueix la necessitat d’una re-orientació a re-posicionar-se al mercat/al seu entorn? Si la seva companyia es dedica a la venta de productes o serveis, tenen tots els seus punts de venta la dimensió, estructura i organització més adequada? Amb quins suports compten en la marca? Quins són els seus estàndards de Venda? Com és l’experiència de compra dels seus Clients? Té una estratègia omnicanal en funcionament? És el seu Procés de Venda l’òptim i més ajustat a les necessitats dels seus Clients? Quin paper deu jugar la venta transaccional per Internet en la seva organització? És la seva tassa de tancament l’adequada en el seu sector? És el número mig de vendes per Venedor el més ajustat? És la seva estratègia de Màrqueting i Comunicació la més adequada? Coneix realment quina és la rendibilitat de les seves accions de Màrqueting i Comunicació? És possible optimitzar el rendiment de la Xarxa o de l’equip de vendes optimitzant el seu sistema de retribució/model de royalties? Existeix un model de retribució a la Xarxa/canal òptim per la seva organització en aquests moments? Què hauria d’incloure?

Sap que...

El comportament i les expectatives dels Clients s’han transformat de forma radical després de la crisi… donat que les maneres de comprar s’han transformat, les formes de vendre haurien, per tant, adaptar-se i, en conseqüència, les estratègies de negoci de les organitzacions.

Els equips de vendes ocupen menys del 50% del seu temps en vendre i la resta del temps l’ocupen en tasques i gestions administratives relacionades amb la venta. La càrrega “y pesadez” de les tasques internes de gestió són els arguments més utilitzats pels responsables de botiga per explicar la falta de temps per a realitzar més tasques comercials i de màrqueting. Un procés de venda ben dissenyat i implantat incrementa la eficàcia comercial de forma exponencial. I la revisió en profunditat dels processos core fonamentals del seu negoci pot estalviar-li costos de forma extraordinària, a més d’incrementar la satisfacció dels seus Clients de forma radical. Un adequat model de retribució del canal, que inclogui elements quantitatius i qualitatius, té un efecte multiplicador immediat sobre la qualitat del servei prestat i sobre la seva eficiència en la gestió.

Una estratègia de màrqueting, comunicació i CRM precisa, decidida i eficaç en el punt de venta durant l’apertura multiplica per 5 les seves possibilitats d’èxit.

Si es sent identificat amb alguna d’aquestes preguntes o resultats estadístics i altres similars, a Dakota tenim solucions concretes per vostè i la seva organització, perquè tenim experiència contrastada en:

Estratègia de negoci / de companyia
Estructura, dimensió i organització de la Xarxa i dels Equips (Manuals d’Organització i Servei, MOS)
Producte i posicionament
Fixament d’Objectius a la Xarxa i al Canal
Retribució a la Xarxa i al Canal
Gestió d’objectius i previsions de venta
Venta omnicanal
Polítiques i campanyes comercials
Sales Efficiency i Experiència de Compra
Logística d’aprovisionaments i distribució
Prospecció i captació activa de Clients
Màrqueting Local i Comunicació en la Xarxa de distribució
Programes de lead management, loyalty management i winback lost customers
Programes de up/cross selling
CRM 2.0
Web 2.0 i Pla de mitjans socials
Reputació social corporativa