DAKOTA tech
Es pregunta si...

És la seva estratègia de sistemes d’informació la més adequada per a la seva organització? Quant més efectiva i eficient podria ser la seva organització amb un altre model? Com és l’experiència de compra dels seus Clients en termes de tecnologia en els seus punts de vendes? És l’adequada, la que esperen? I els seus equips, comptes amb els sistemes d’assistència i suport a la venda més adequats? Com han afrontat fins ara els projectes d’implantació de noves eines? Han estat exitosos els processos de canvi?

Serveix la seva presència a la web i en els mitjans socials als seus objectius estratègics? Quina estratègia i mitjans són els més adequats? Han valorat el món app? Gestionen conscientment el que de vostès es “parla” a la xarxa?

Realitza la seva organització una adequada gestió de la relació amb els seus clients (CRM)? Quants impactes seus els arriben en un any i a través de quins canals? Són suficients, adequats o excessius? Per què? Estan aprofitant realment la tecnologia actual per transformar la relació amb els seus Clients i preveure els seus comportaments, preferències de compra, etc.? Són capaços i estan preparats per al CRM vinculat a la gestió del “Big Data”?

Sap que...

Més d’un 60% de marques / ensenyes segueix usant un catàleg de producte en paper en els seus punts de venda.Més d’un 70% de marques / ensenyes no sap i no controla el que d’ella es parla en el món de la xarxa.El 80% de les companyies no té les seves fitxes de clients completes amb les seves dades bàsiques de contacte (nom, cognoms, adreça, telèfon i mail).El 60% de les organitzacions no és capaç de conèixer de forma senzilla i ràpida l’històric de compres dels seus Clients. Només menys d’un 10% de les companyies són capaces de fer Data Mining a partir del seu BDD de Clients i Prospectes.Si se sent identificat amb alguna d’aquestes preguntes o resultats estadístics i altres similars, a Dakota tenim solucions concretes per a vostè i la seva organització, perquè tenim experiència en:

Estratègia de Sistemes d'Informació
Desenvolupament funcional i disseny d'aplicacions i integracions
Models d’Extenalizació de Serveis
Lloc de Venda / Assistents de Venda / Venda online
Implantadors CRM_imaweb_auto ©
Catàleg de Producte i Configurador d'Ofertes Comercials
Seguiment comercial sistemàtic
Quadres de Comandament i Direcció basada en KPIs
Gestió de la BDD de Clients i LOPD
CRM
Eines open-source per a pimes
Consulteu-nos sobre la nostra especialització com a experts en processos d'implantació de l'eina CRM_imaweb_auto © www.imaweb.net

Segons Fernando del Alisal (CEO de IMAWeb):

“En totes les ocasions en què Núria Martí ha col·laborat amb Imaweb en les diferents tasques d’implantació de la nostra aplicació CRM_imaweb_auto, hem trobat sempre la millor i més eficaç resposta en tots els processos en els quals ha participat.”